Байгууллага

sangiin    medee-5 sar39377 

Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ байршуулсан тухай

Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн тайлан

  Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор Сангийн яам болон аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан шилэн дансанд мэдээлэл хэрхэн байршуулах байгууллагын үйл ажиллагааг хэрхэн ил тод, нээлттэй мэдээллэх талаар сургалтанд хэлтсийн удирдлага болон ерөнхий нягтлан бодогч, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч нар хамрагдсан.   Шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй хобогдуулан www.ndaatgal.mn, www.Arkhangai.gov.mn сайтуудад нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын орлого, зарлагын төсөв, хэлтсийн үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөг үнэн зөв байршуулан ажиллаа. Мөн хэлтсийн ил тод байдлын самбарт мэдээ, тайлан болон цаг үеийн мэдээнүүдийн байршуулан ажиллаж байна.   Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байгаатай холбоотой холбогдох санхүүгийн ажилтнууд тухайн хууль болон дээд шатны байгууллагаас өгч буй тушаал шийдвэр, заавар журам чиглэлтэй танилцан судалж ажиллаж байна.  

Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

Сэтгэгдэл үлдээх


7 × 1 =

[LayerSliderWP] Slider not found