Үйл ажиллагааны ил тод байдал

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг
1 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт)
2 НД7, НД8 дугаар маягтаар хийсэн тайлан
3 Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тушаал
4 Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

Сэтгэгдэл үлдээх


× 6 = 42

[LayerSliderWP] Slider not found