сайн дурын даатгал

Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгал

Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд ямар иргэд хамрагдах вэ?Ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаагаас бусад иргэн нийгмийн даатгалын сайн дурын хэлбэрт хамрагдаж болно. Тухайлбал: – Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч; – Малчин; – Газар тариалан эрхлэгч; – Бичил уурхай эрхлэгч; – Чөлөөт уран бүтээлч; – Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн; – Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй иргэн; – Оюутан суралцагч; – Бусад иргэн.

Сэтгэгдэл үлдээх


− 6 = 2