тэтгэмжийн даатгал

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ

 Та дараах нехцелд хөдөлмөрийн чадвар тур алдсаны тэтгэмж авах боломжтой.

Ердийн өвчнөөр өвчилж, эсвэл ахуйн осолд орж хөдөлмөрийн чадвараа тур алдахаас емне 3 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн. Хүүхдээ жирэмсний 7 сар хүртэл хугацаанд тээж дутуу төрүүлсэн, эсвэл үр хөндүүлсэн.

Хүүхдээ жирэмсний 7 сар хуртэл хугацаанд тээж дутуу төрүүлсэн, эсвэл үр хөндүүлсэн.

Шимтгэл телж ажилласан жил Тэтгэмж бодох хувь
5 хуртэлх жил 50
5 — 14 жил 55
15 ба түүнээс дээш жил 75
Бүрдүүлэх материал: - Нийгмийн даатгалын дэвтэр - Эмнэлгийн хуудас

ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгуй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн евчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан тохиолдолд оршуулгын тэтгэмж 148,500 төгрөгийг олгоно. Харин даатгуулагч уйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан овчний улмаас нас барсан бол оршуулгын тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгуйгээр олгоно. Бүрдүүлэх материал: - Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр - Нас барсан даатгуулагчийн даатгалын дэвтэр - Нас барсны гэрчилгээ - Өргөдөл

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ

Хэрэв та нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан болзол, журмын дагуу тэтгэмжийн даатгалд шимтгэл төлж даатгуулсан бол уг сангаас дор дурдсан тэтгэмжийг авах эрх эдэлнэ  
Даатгалын хэлбэр Заавал датгуулах Сайн дураар даатгуулах
Даатгуулагч иргэн  - Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч, - Төрийн албан хаагчид , - Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин - Заавал даатгагдсанаас бусад хувиараа хөдөлмөр эрхлэх замаар ажил, үйлдвэрлэл , үйлчилгээ эрхлэгч, эзэд - Чөлөөт уран бүтээлчид - Хувийн аж ахуйтан малчид, тариаланчид - Хоршооны гишvvд - Лам санвартангууд гэх мэт
Шимтгэлийн хэмжээ Хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын 1.0 хувиар шимтгэл төлнө / Yvнээс: 0,5 хувийг даатгуулагч өөрөө, 0,5 хувийг ажил олгогч хариуцан төлнө / Хөдөлмөрийн хөлстэй адилтгах орлогын 1.0 хувиар шимтгэл төлнө.
Хаана, хэнд хандах Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч , санхvvгийн ажилтанд  Харъяа нутаг дэвсгэрийн Нийгмийн даатгалын байгууллагын байцаагчид
Та тэтгэмжийн даатгалд даатгуулсанаар : - Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж - Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж - Оршуулгын тэтгэмж авах эрхтэй

Сэтгэгдэл үлдээх


8 × 1 =