Slide background

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХархангай (2)

Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч

Бүрдүүлэх баримт бичиг 1 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт) 2 НД7, НД8 дугаар маягтаар хийсэн тайлан Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тушаал 3 Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

[LayerSliderWP] Slider not found