Эрүүл мэндийн урамшуулалд хамрагдах эрхээ баталгаажуулж авна уу

Нийгмийн даатгалаас зарласан Эрүүл мэндийн урамшуулалт үзлэгт хамрагдах иргэд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр Эрүүл мэндийн дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж урамшуулалд хамрагдах эрхээ баталгаажуулж авна уу.

НДХ 70332827 99243327