Slide background

Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус хэлтэс нь 2015 оны 1 дугаар улиралд шинээр 428, Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцохоор 622, нөхөн олговрын 1108 тэтгэвэр авагч шинээр болон тэтгэврээ нэмүүлсэн ба Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах коммисийн хуралд шинээр 102, хуучин 3616 иргэн орсоноос 18 иргэний ХЧА цуцалсан. Мөн группт байдаг 3 иргэн нас барсан мэдээ байна.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Мөн ХААН, ХАС, Төрийн банкууд болон эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэн НДЕГ-т хүргүүлсэн ба 2015 оны 02-р сарын 16-ны өдөр ажил олгогчоо дэмжих “Итгэлийн аян”-ны нээлтийг хийж тайланг цаг хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна.

 Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Сумдын ИТХын дарга засаг дарга агентлагын дарга нарын нэгдсэн сургалт семинар дээр мэдээлэл хийн цаашид хамтран ажиллах талаар хэлэлцэн тохиролцож, гурвалсан гэрээг байгуулан ажиллав.
[LayerSliderWP] Slider not found