Slide background

“Төрийн үйлчилгээний цахим” /ТҮЦ/ машинаас авах боломжтой боллоо.

2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн нийгмийн даатгалын лавлагаа, тодорхойлолтыг “Төрийн үйлчилгээний цахим” /ТҮЦ/ машинаас авах боломжтой боллоо.
Ингэснээр үйлчилгээний хүртээмж сайжирч улсын хэмжээнд байршуулсан 108 ТҮЦ машинаас нэрийн дансны мэдээлэх хуудас, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн лавлагаа, ажил олгогчийн лавлагаа, халамж үйлчилгээний газар өгдөг лавлагаа зэрэг 4-н төрлийн лавлагаа мэдээллийг авах боломж бүрдэж байна.18118712_1358305020871479_8288420301485649838_n  
[LayerSliderWP] Slider not found