A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > ХАБЭА-н СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХАБЭА-н СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чадавхижуулах 10 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд сумдын засаг даргын орлогч, тамгын газрын дарга, нийгмийн даатгалын байцаагч оролцсон 69 албан хаагч,  хамрагдаж үр дүнтэй сургалт боллоо. Сургалтанд хамрагдсан албан хаагч нарт гэрчилгээ олгов.

Сургалтын агуулга:

  1. ХАБЭА-н зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах арга ажиллагаа.

  2. Ажлын байран дахь аюулыг илрүүлэх, аюулыг мэлээлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хяналт тогтоох арга зам.

  3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга зам.

  4. Сургалтын орчин үеийн арга, технологи, хэрэглэгдэхүүн.

  5. Осолд өртөгсдөд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж.

  6. Ажлын байран дахь ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах арга зүй,

  7. Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа,

  8.  Шалгалт, үнэлгээ.        

  9.   

Санал болгох

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АРХИВ БҮРЭН ЦАХИМЖИНА.

Best free WordPress theme